Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
16.08.2012

doc1


Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty Cp Kho vận Miền Nam:

(Vui lòng click vào link bên dưới để tải tài liệu)

1. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

2. Chương trình Đại hội.

3. Mẫu giấy uỷ quyền.

4. Quy chế làm việc của Đại hội.

5. Quy chế đề cử ứng cử thành viên HĐQT.

6. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

7. Thể lệ biểu quyết.

8. Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT.

9. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ.

10. Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT.

11. Thư đề cử thành viên HĐQT thay thế của Cty CP CK Bản Việt.

12. Danh sách nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT Trần Quyết Thắng.

13. Đơn đề cử thành viên HĐQT của SCIC - CNPN.

14. Lý lịch trích ngang Ông Lê Việt Thành.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của công ty CP Kho vận Miền Nam (Sotrans) cũng sẽ được cung cấp trực tiếp tại nơi tổ chức đại hội vào ngày tổ chức đại hội.
  • Thời gian họp: Từ 8h00’ đến 12h00’, Thứ năm ngày 30/08/2012.
  • Địa điểm: Hội trường LION (lầu 2), số 11-13 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM.
Sotrans.Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: