Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam PDF. In Email
01.03.2013

 

giaothong2Ngày 25/02/2301 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

Quyết định phân chia mục tiêu phát triển thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (đến năm 2012) đáp ứng được nhu cầu về vận tải hàng hóa và hành khách với chất lượng tốt, giá cả hợp lý, bảo đảm an toàn, thuận lợi, giảm tai nạn giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường; phát huy lợi thế của vận tải với tính cơ động cao, hiệu quả trong phạm vi hoạt động đường ngắn, gom hàng, tạo chân hàng cho các phương thức vận tải khác. Giai đoạn 2 (định hướng đến năm 2030) thỏa mãn nhu cầu vận tải và dịch vụ vận tải của xã hội với chất lượng cao, nhanh chóng, thuận tiện, an toàn; kết nối với các phương thức vận tải khác, nhất là các điểm chuyển tải khách đường dài với vận tải hành khách đô thị; hoàn thiện và cơ bản hiện đại hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tiếp tục xây dựng các tuyến cao tốc, đường đô thị và đường vành đai.

VietnamShipper


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: