THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho công ty CP Giao nhận vận tải Indo Trần. (19.04.2017)

checklistNghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 040/2017/NQ-HĐQT ngày 19/04/2017 về việc thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho công ty CP Giao nhận vận tải Indo Trần.

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố nội dung Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (13.04.2017)

document15Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (28.03.2017)

finance17Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Thời gian tổ chức: Vào lúc 8:30', Thứ tư, ngày 12/04/2017. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Số 1B, Hoàng Diệu, P.13, Quận 4, Tp.HCM.

Xem thêm...
 
SOTRANS Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017 (15.02.2017)

SOTRANS thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017.

Xem thêm...
 
Quyết định tái bổ nhiệm ông Trần Văn Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc (06.01.2017)

kySOTRANS CBTT Quyết định tái bổ nhiệm ông Trần Văn Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

Xem thêm...
 
Ý kiến của HĐQT SOTRANS về việc chào mua công khai STG của GELEX (05.01.2017)

sign_documentÝ kiến của Hội đồng Quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam SOTRANS về việc chào mua công khai cổ phiếu STG của GELEX.

Xem thêm...
 
CBTT - Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu STG của GELEX (30.12.2016)

Co_phieuSOTRANS CBTT thông báo về việc nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phiếu STG của Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam GELEX.

Xem thêm...
 
SOTRANS CBTT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu (29.12.2016)

document-2SOTRANS CBTT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 137,8 tỷ đồng lên 275,6 tỷ đồng.

Xem thêm...
 
SOTRANS - CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát (29.12.2016)

don_xinSOTRANS CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của bà Nguyễn Vũ Hoài Ân từ ngày 29/12/2016. Xem thêm...

 
SOTRANS - CBTT thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 (14.12.2016)

document_0201SOTRANS công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11, ngày 13 tháng 12 năm 2016.

Xem thêm...
 
<< Bắt đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Cuối >>

Trang 1 của 14