THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và bản cáo bạch (19.07.2016)

social-stock-2Sotrans thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng số 41/GCN-UBCK cấp ngày 15/07/2016; Bản cáo bạch phát hành ngày 12/07/2016 Xem thêm...

 
Sotrans thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (19.07.2016)

calendarSotrans thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thực hiện quyền mua cổ phiếu;

Xem thêm...
 
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (15.07.2016)
document-3Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Xem thêm...
 
Công bố thông tin về việc tăng vốn góp tại SORECO (15.07.2016)
DocumnetCông ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc tăng vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO. Xem thêm...
 
Công bố thông tin về việc nâng tỷ lệ sở hữu SWC lên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (07.07.2016)

quyet_dinhSotrans công bố thông tin quyết định thông qua việc để công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans đại diện mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SWC) lên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Xem thêm...

 
Công bố thông tin tái bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty (30.06.2016)
document10Công ty CP Kho vận Miền Nam công bố thông tin tái bổ nhiệm Ông Phạm Tường Minh làm Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/07/2016. Xem thêm...
 
Công bố thông tin quyết định góp vốn thành lập công ty CP Phát triển Bất động sản The Pier (22.06.2016)

DocumentCông ty CP Kho vận Miền Nam công bố thông tin về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển Bất Động Sản The Pier Xem thêm...

 
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (09.06.2016)

financialCông ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) thông báo về kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016. Xem thêm...

 
Công bố thông tin quyết định thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán (06.06.2016)

DocumnetSOTRANS công bố Quyết định số 046/2016/QĐ-HĐQT về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2016.

Xem thêm...
 
Công bố thông tin Quyết định thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành để tăng vốn điều lệ (01.06.2016)
cpQuyết định thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành để tăng vốn điều lệ. Xem thêm...
 
<< Bắt đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Cuối >>

Trang 1 của 12