THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin quyết định góp vốn thành lập công ty CP Phát triển Bất động sản The Pier (22.06.2016)

DocumentCông ty CP Kho vận Miền Nam công bố thông tin về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển Bất Động Sản The Pier Xem thêm...

 
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (09.06.2016)

financialCông ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) thông báo về kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016. Xem thêm...

 
Công bố thông tin quyết định thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán (06.06.2016)

DocumnetSOTRANS công bố Quyết định số 046/2016/QĐ-HĐQT về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2016.

Xem thêm...
 
Công bố thông tin Quyết định thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành để tăng vốn điều lệ (01.06.2016)
cpQuyết định thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành để tăng vốn điều lệ. Xem thêm...
 
Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (18.05.2016) codongSotrans công bố thông tin về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 10 Xem thêm...
 
Công bố thông tin thay đổi chủ tịch HĐQT (22.04.2016)
Bao_cao_kiem_toanSotrans công bố thông tin thay đổi chủ tịch HĐQT. Xem thêm...
 
Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016 (21.04.2016)
board_of_directorsSotrans công bố biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016. Xem thêm...
 
Bà Đoàn Thị Đông từ nhiệm thành viên HĐQT (12.04.2016)
Sotrans công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của bà Đoàn Thị Đông. Xem thêm...
 
Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (07.04.2016)

Sotrans công bố báo cáo thay đổi (điều chỉnh) phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Xem thêm...
 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (05.04.2016)

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Kho Vận Miền Nam

Xem thêm...
 
<< Bắt đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Cuối >>

Trang 1 của 12