THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
SOTRANS QĐ Ban hành điều lệ công ty lần 9 - 30/09/2016 (30.09.2016)

document_copySOTRANS Ban hành quyết định về việc ban hành điều lệ công ty CP Kho Vận Miền Nam số 069/2016/NQ-HĐQT ngày 30/09/2015

Xem thêm...
 
UBCKNN - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của STG (21.09.2016)

Co_dong_copyCông văn số 6348/UBCK-QLCB ngày 20/09/2016 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của STG

Xem thêm...
 
SOTRANS - Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu năm 2016. (16.09.2016)

logo-150100SOTRANS - Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016.

Xem thêm...
 
SOTRANS CBTT Quyết định thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2016 (14.09.2016)

codongSOTRANS CBTT Quyết định thông qua phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 số 038/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016.

Xem thêm...
 
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và bản cáo bạch (19.07.2016)

social-stock-2Sotrans thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng số 41/GCN-UBCK cấp ngày 15/07/2016; Bản cáo bạch phát hành ngày 12/07/2016 Xem thêm...

 
Sotrans thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (19.07.2016)

calendarSotrans thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, thực hiện quyền mua cổ phiếu;

Xem thêm...
 
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (15.07.2016)
document-3Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Xem thêm...
 
Công bố thông tin về việc tăng vốn góp tại SORECO (15.07.2016)
DocumnetCông ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc tăng vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO. Xem thêm...
 
Công bố thông tin về việc nâng tỷ lệ sở hữu SWC lên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (07.07.2016)

quyet_dinhSotrans công bố thông tin quyết định thông qua việc để công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans đại diện mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (SWC) lên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Xem thêm...

 
Công bố thông tin tái bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty (30.06.2016)
document10Công ty CP Kho vận Miền Nam công bố thông tin tái bổ nhiệm Ông Phạm Tường Minh làm Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/07/2016. Xem thêm...
 
<< Bắt đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Cuối >>

Trang 1 của 13