THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
SOTRANS công bố bản cung cấp thông tin của Thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam - Ông Đặng Doãn Kiên và bà Đỗ Thị Phương Lan (27.04.2018)

meeting_roomSOTRANS công bố bản cung cấp thông tin của Thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam - Ông Đặng Doãn Kiên và bà Đỗ Thị Phương Lan

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (24.04.2018)

business-meetingSOTRANS công bố điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Xem thêm...
 
Biên bản và nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Kho vận Miền Nam (24.04.2018)

3-11.9SOTRANS Biên bản và nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Kho vận Miền Nam ngày 23/04/2018.

Xem thêm...
 
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 cập nhật ngày 19/04/2018 (19.04.2018)

sotransSOTRANS công bố Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 cập nhật ngày 19/04/2018 bổ sung một số nội dung.

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT SOTRANS của ông Trần Quyết Thắng (17.04.2018)

Sotrans_ICD_2SOTRANS công bố đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Quyết Thắng

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (06.04.2018)

sotrans_BYRGSOTRANS công bố thông tin nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Xem thêm...
 
SOTRANS Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (06.04.2018)

sotransSOTRANS Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Xem thêm...
 
Báo cáo thường niên năm 2017 (30.03.2018)

BCTNSOTRANS công bố Báo cáo thường niên năm 2017

Xem thêm...
 
Công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (14.03.2018)

DHDCD2014SOTRANS công bố nghị quyết số 010/2018/NQ-HĐQT ngày 14/03/2018 của Hội đồng Quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và hợp đồng hợp tác với SOWATCO (19.01.2018)

SOTRANSSOTRANS công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Bá Thọ, Ông Đỗ Hoàng Phương kể từ ngày 10/02/2018 để tập trung công tác điều hành tại công ty con; công bố Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng mua bán, thuê xe với Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam.

Xem thêm...
 
<< Bắt đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Cuối >>

Trang 1 của 16