THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
CBTT QĐ thông qua phương án sử dụng vốn từ chào bán cổ phiếu (17.11.2015)
Stocks-upSotrans công bố thông tin quyết định thông qua phương án sử dụng vố từ đợt chào bán cổ phiếu. Xem thêm...
 
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (14.11.2015)
stock-market-downSotrans báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan. Xem thêm...
 
Công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông (05.11.2015)
co-phieuSotrans công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đầu tư vào công ty con, tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị.. Xem thêm...
 
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (26.10.2015)
stock_12Sotrans báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan. Xem thêm...
 
Quyết định Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng (23.10.2015)

tailieuSotrans công bố thông tin về quyết định hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Xem thêm...
 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 lần thứ 2. (20.10.2015)

tailieuDHDCDTài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường lần 2 năm 2015, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Xem thêm...
 
Thông báo nhân sự Ban kiểm soát (15.10.2015)
document17Sotrans thông báo nhân sự Ban Kiểm Soát. Xem thêm...
 
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (12.10.2015)
stock-priceSotrans thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan. Xem thêm...
 
Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (08.10.2015)
co-phieuSotrans công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Xem thêm...
 
Bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT thường trực (29.09.2015)
HDQT_copySotrans công bố thông tin Bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT thường trực. Xem thêm...
 
<< Bắt đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang sau > Cuối >>

Trang 1 của 9