THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (14.03.2018)

DHDCD2014SOTRANS công bố nghị quyết số 010/2018/NQ-HĐQT ngày 14/03/2018 của Hội đồng Quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và hợp đồng hợp tác với SOWATCO (19.01.2018)

SOTRANSSOTRANS công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Bá Thọ, Ông Đỗ Hoàng Phương kể từ ngày 10/02/2018 để tập trung công tác điều hành tại công ty con; công bố Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng mua bán, thuê xe với Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam.

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Indo Trần (28.12.2017)

logo-ITL-1SOTRANS công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty CP Giao nhận và vận chuyển Indo Trần, sau giao dịch ITL đã sở hữu 33.28% vốn chủ sỡ hữu của SOTRANS (Mã CK: STG)

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố thông tin về việc ITL đăng ký mua thêm 4,1 triệu cổ phiếu STG (12.12.2017)

co_phieuSOTRANS công bố thông tin về việc Công ty CP Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần đăng ký mua 4,1 triệu cổ phiếu STG để nâng tỷ lệ sở hữu lên 33,28% vốn điều lệ của SOTRANS.

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố thông tin về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu STG của GELEX (12.12.2017)

stgSOTRANS công bố thông tin về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu STG của Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam GELEX, với việc mua thêm 3.2 triệu cổ phiếu STG, Gelex đã nâng tỷ lệ nắm giữ lên 54.78% vốn điều lệ của SOTRANS

Xem thêm...
 
SOTRANS phát sinh giao dịch cho công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng SOTRANS vay (04.12.2017)

finance_moneySOTRANS công bố thông tin về việc Công ty CP Kho Vận Miền Nam SOTRANS phát sinh giao dịch cho công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng SOTRANS vay

Xem thêm...
 
CBTT về việc chấp thuận cho Hạ tầng SOTRANS mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu đạt 84.39% vốn điều lệ của SOWATCO (04.12.2017)

cang_bien_dong_nam_boSOTRANS công bố thông tin về việc chấp thuận cho Hạ tầng SOTRANS mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu đạt 84.39% vốn điều lệ của Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam.

Xem thêm...
 
Công bố thông tin SOTRANS hợp tác với ITL đầu tư dự án kho tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. (04.12.2017)

warehouseCông bố thông tin SOTRANS hợp tác với ITL đầu tư dự án kho tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố thông tin về việc GELEX đăng ký mua 3.2 triệu cổ phiếu STG. (08.11.2017)

co_phieu_copySOTRANS công bố thông tin về việc đăng ký mua 3,2 triệu cổ phiếu STG của Công ty CP Thiết bị Điện Việt Nam GELEX. Sau giao dịch GELEX dự kiến sẽ nắm giữ 54.78% vốn điều lệ của SOTRANS .

Xem thêm...
 
Báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ (04.08.2017)

ngan-hang-giai-ngan-chamSOTRANS công bố báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 275 tỷ đồng lên 854 tỷ  đồng

Xem thêm...
 
<< Bắt đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Cuối >>

Trang 1 của 15