THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (11.04.2014)

tai_lieu

Thời gian tổ chức đại hội: 8:30' ngày 29/04/2014. Địa điểm: Khách sạn Majestic Saigon, số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM. Xem thêm...
 
Nghị quyết họp HĐQT khóa 2 lần 14 (10.04.2014)

2664-ky-nang-quan-ly-ho-soQuyết nghị Chủ trương ký hợp đồng nguyên tắc dự án Cát Lái và điều khoản thi hành.

Xem thêm...
 
Nghị quyết họp HĐQT khóa 2 lần 14 (10.04.2014)

DocumentsQuyết nghị báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013...

Xem thêm...
 
Quyết định tái bổ nhiệm ông Đặng Vũ Thành giữ chức Tổng Giám đốc Sotrans (10.04.2014)
voting
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 015/2014/BB-KVMN ngày 10/04/2014 đã được các thành viên thông qua về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Xem thêm...
 
Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 (28.03.2014)
doc1Thời gian: Từ 8h30’ đến 11h20’, Thứ ba ngày 29/04/2014. Địa điểm: Khách sạn Majestic, lầu 5, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM. Xem thêm...
 
Chốt danh sách cổ đông năm 2014 (25.02.2014)

Co_dongNgày 25/02/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 137/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Kho vận Miền Nam (mã CK: STG) như sau...

Xem thêm...
 
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 (28.01.2014)

quantriTên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam, Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, tp.HCM, Điện thoại: 08.3826.6594 - Fax: 08.3826.6593.

Xem thêm...
 
Nghị quyết HĐQT khóa II lần thứ 13 ngày 25/01/2014 (27.01.2014)
Document-Signing2HĐQT nhất trí thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2013, đồng thời, yêu cầu ban điều hành ghi nhận đầy đủ chi phí thuê đất bổ sung năm 2013 vào quyết toán. Xem thêm...
 
Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Thịnh nắm giữ chức PTGĐ Sotrans (14.01.2014)
document_10Bổ nhiệm chức danh PTGĐ Công ty CP Kho Vận Miền Nam đối với Ông Trần Văn Thịnh kể từ ngày 10/01/2014. Xem thêm...
 
Quyết định miễn nhiệm bà Đoàn Thị Đông nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT Sotrans (14.01.2014)
directors-tableMiễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam đối với Bà Đoàn Thị Đông kể từ ngày 15/01/2014. Xem thêm...