THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Thông báo đăng ký trả cổ tức phát hành cổ phiếu thưởng (31.08.2015)

stock-priceSotrans thông báo đăng ký trả cổ tức phát hành cổ phiếu thưởng.

Xem thêm...
 
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất tường năm 2015 (21.08.2015) document17Công ty CP Kho vận Miền Nam công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Xem thêm...
 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (05.08.2015)
document16Nội dung cuộc họp: Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Tờ trình về việc tái cơ cấu Công ty.... Xem thêm...
 
Bà Nguyễn Thị Thu Hà từ nhiệm thành viên BKS Sotrans (31.07.2015)

tu_nhiemNgày 31/07/2015, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Sotrans của Bà Nguyễn Thị Thu Hà. Xem thêm...

 
Ông Đặng Vũ Thành, Ông Trần Mạnh Đức từ nhiệm thành viên HĐQT (24.07.2015)

Document-Signing2Ngày 24/07/2015, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị Công ty Sotrans của Ông Đặng Vũ Thành và Ông Trần Mạnh Đức.

Xem thêm...
 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ bất thường 2015 (17.07.2015)
doc1Ngày đăng ký cuối cùng 30/07/2015. Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường 2015 dự kiến 20/08/2015. Địa điểm thực hiện: thông báo sau. Xem thêm...
 
Bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sotrans (14.07.2015)
document15 Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 026/2015/BB-HĐQT ngày 15/7/2015 về việc bổ nhiệm ông Lê Bá Thọ giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sotrans.
Xem thêm...
 
Ông Lê Việt Thành từ nhiệm vai trò thành viên HĐQT Sotrans (14.07.2015)

resignment

Ngày 15/07/2015, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam có nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị Công ty Sotrans của Ông Lê Việt Thành. Đơn xin từ nhiệm được đính kèm. Xem thêm...

 
Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 (29.06.2015)

Document_Finder_with_frame Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 29/6/2015 đã nhất trí... Xem thêm...

 
Biên bản hội nghị ĐHĐCĐ Thường niên năm 2015 (29.06.2015)

co_dong_copyHôm nay, ngày 29/04/2014, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) tổ chức họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Xem thêm...

 
<< Bắt đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 Trang sau > Cuối >>

Trang 1 của 8