THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
SOTRANS Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017 (15.02.2017)

Sotrans thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017.

Xem thêm...
 
Quyết định tái bổ nhiệm ông Trần Văn Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc (06.01.2017)

kySOTRANS CBTT Quyết định tái bổ nhiệm ông Trần Văn Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

Xem thêm...
 
Ý kiến của HĐQT SOTRANS về việc chào mua công khai STG của GELEX (05.01.2017)

sign_documentÝ kiến của Hội đồng Quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam SOTRANS về việc chào mua công khai cổ phiếu STG của GELEX.

Xem thêm...
 
CBTT - Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu STG của GELEX (30.12.2016)

Co_phieuSOTRANS CBTT thông báo về việc nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phiếu STG của Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam GELEX.

Xem thêm...
 
SOTRANS CBTT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu (29.12.2016)

document-2SOTRANS CBTT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 137,8 tỷ đồng lên 275,6 tỷ đồng.

Xem thêm...
 
SOTRANS - CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát (29.12.2016)

don_xinSOTRANS CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của bà Nguyễn Vũ Hoài Ân từ ngày 29/12/2016. Xem thêm...

 
SOTRANS - CBTT thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 (14.12.2016)

document_0201SOTRANS công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11, ngày 13 tháng 12 năm 2016.

Xem thêm...
 
SOTRANS QĐ Ban hành điều lệ công ty lần 9 - 30/09/2016 (30.09.2016)

document_copySOTRANS Ban hành quyết định về việc ban hành điều lệ công ty CP Kho Vận Miền Nam số 069/2016/NQ-HĐQT ngày 30/09/2015

Xem thêm...
 
UBCKNN - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của STG (21.09.2016)

Co_dong_copyCông văn số 6348/UBCK-QLCB ngày 20/09/2016 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của STG

Xem thêm...
 
SOTRANS - Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu năm 2016. (16.09.2016)

logo-150100SOTRANS - Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016.

Xem thêm...
 
<< Bắt đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Cuối >>

Trang 1 của 13